Válka růží


O co jde Kdy/kde Pravidla Registrace Fórum Fotky Odkazy

or45.gif

Ostrovní království je slabé a rozpolcené. Zmítá jím občanská válka. Rody Lancasterů a Yorků se vraždí ve snaze uchvátit anglický trůn. Není tomu dávno, co skončila krvavá Stoletá válka. Anglie ztratila své državy ve Francii a čas rány ještě nezhojil .. Přesto se cítí v bezpečí, věří, že moře uchrání její břehy před invazí. Nedbá hrozby z pevniny a netuší, že v severní části ostrova sílí staronový nepřítel. Zkusme si jen na chvíli představit, kdyby francouzský král využil příležitosti a posílen vítězstvím sestavil armádu a podnikl invazi. A Skotové, tušící neopakovatelnou příležitost, podnikli snad poslední výpad za svou svobodu. Co by se stalo? Jak by se zachovali Lancasteři a Yorkové? Spojili by se? Utekli? Nebo pokračovali ve svém díle - povraždili se a nechali Skotům a Francouzům volný trůn? .. Zkusme se probojovat proudem času nazpět a stát se vojáky v armádách Lancasterů, Yorků, Skotů či Francie.

Jde o bitvu pořádanou Dračími jezdci. Jsou 4 znepřátelené strany:
Lancasterové
Yorkové
Skoti
Francie